www.ben-shachar-family.022.co.il
משפחת בן שחר
יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
אתר לזכרו של הרה"ח ר' אורי ע"ה בן-שחר ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש, ניהל במסירות ובהצלחה בתי ספר של רשת 'אהלי יוסף יצחק' למעלה משלושים שנה ושימש כעשרים שנה ראש כולל 'תפארת זקנים לוי יצחק' בת"א נלב"ע ערש"ק פ' כי תבא י"ז אלול ה'תשס"ז האתר בגירסת הרצה נשמח לקבל תגובות, פניות, הערות, והארות במייל benshacharfamily@gma il.com